Ook Dr. Oetker was een nazi

dr oetker Pizza Ristorante_Mozzarella

Uit een onderzoek dat de familie Oetker betaalde, blijkt dat de voormalig topman Rudolf-August Oetker deel uit maakte van de Waffen SS. Zijn bedrijf Dr Oetker zou de Nazi’s ook hebben gesteund en er zelf ook beter van geworden zijn. De familie Oetker hoopt dat deze onthullingen zullen bijdragen om in de toekomst iedere totalitaire stroming vastberaden te bestrijden.

rudolf-august-oetker

Rudolf-August Oetker

Rudolf August Oetker

Over zijn verleden tijdens de oorlog was Rudolf August Oetker steeds zwijgzaam geweest. Zelfs aan zijn kinderen wou hij niks kwijt. Twee jaar na de dood van de CEO in 2007 huurde zijn zoon August de internationaal vermaarde Professor Andreas Wirsching in voor een historisch onderzoek. Hiervoor kreeg de professor samen met twee collega’s volledige toegang tot het bedrijfsarchief.

Waffen SS

De wetenschappers stuitten al snel op bewijzen dat Rudolf-August Oetker tijdens de oorlog wel degelijk de ‘verkeerde’ kant had gekozen.

“Mijn vader was een nazi”, zei de 69-jarige zoon August hierover aan het weekblad “Die Zeit”.

Hierbij voegde hij toe dat hij beïnvloed werd door de tijdsgeest en door zijn stiefvader Richard Kaselowsky.

Richard Kaselowsky

richard-kaselowskyZijn stiefvader Richard Kaselowsky erfde in 1920 het bedrijf van de stichter August Oetker. Als conservatieve, autoritaire liberaal was Kaselowsky snel aangetrokken door de ideologie van het nationaal-socialisme.  Kort na de machtsovername door Adolf Hitler werd hij lid van de nazi-partij NSDAP en later van de SS.

De dag dat Richard Kaselowsky Adolf Hitler persoonlijk ontmoette, ervaarde hij dan ook als een hoogtepunt.

In 1941 vervoegde zijn schoonzoon Rudolf August het bedrijf en ook hij heulde mee met de nazi’s. Nog datzelfde jaar vervoegde hij zich vrijwillig voor de Waffen-SS die onder andere verantwoordelijk waren voor de bewaking van de concentratiekampen.

Verrijkingen

Tot op een zekere hoogte, heeft de familie Oetker zich tijdens de oorlog dan ook persoonlijk en zakelijk verrijkt.  Zo kocht Rudolf August twee panden op een toplocatie in Hamburg voor zeer weinig geld van hun Joodse eigenaars en verwerft zijn stiefvader op dezelfde manier een brouwerij dat vandaag nog steeds een belangrijk onderdeel vormt van de Oetker-groep.

dr oetker oorlogDwangarbeiders

In sommige ondernemingen van de groep werden dwangarbeiders tewerkgesteld. Dit was zeker geen uitzondering in Duitsland. Zo was er zelfs sprake van dwangarbeid in de bedrijven van Robert Bosch, die een pacifist en grote tegenstander van Hitler was. Deze arbeiders moesten hun eigen werknemers vervangen die aan het front vochten.

 

Betrokkenheid

Het onderzoek van Professor Wirsching en zijn team heeft dus bewezen dat Rudolf August Oetker betrokken was bij het nationaal-socialisme. Na de oorlog werd hij even gevangen genomen maar  kwam hij vrij na een verplichte ‘denazificatie’. Tijdens zijn leven bleef hij evenwel gevoelig voor rechtse ideeën.

Richard Kaselowsky overleefde de oorlog niet.

Kaselowsky en zijn vrouw stierven tijdens een luchtaanval in 1944. Rudolf August nam als 28 jarige de leiding van het bedrijf op zich. Hij herbouwde het bedrijf en boorde nieuwe markten aan. Zo bracht hij in 1970 de eerste diepgevroren pizza op de Duitse markt en maakte hij van Dr. Oetker één van de grootste ondernemingen van de Duitse voedingsindustrie.

In 1981 gaf Rudolf August de fakkel door aan zijn zoon August. Wanneer hij op 90-jarige leeftijd stierf in 2007, eren de kranten hem als één van de grootste Duitse ondernemers uit de naoorlogse periode. Over zijn rol tijdens de oorlog was toen niemand op de hoogte.

Boodschap

august-oetker

August Oetker

Het is zijn zoon August die hier meer over wou weten en aan de basis lag van het onderzoek. De bevindingen van het onderzoek waren natuurlijk pijnlijk voor de familie. Sommige familieleden vroegen zich af of het wel nodig was om de goede naam van hun vader te bezoedelen.

De familie vond het evenwel belangrijk om transparant te zijn over de fouten die in het verleden werden gemaakt.

Het onderzoek van de historici werd dan ook in boekvorm uitgebracht. Het boek is dan ook  een boodschap aan iedereen om zich in te zetten voor een open, vrije maatschappij en iedere totalitaire stroming vastberaden te bestrijden.

Dr Oetker annoo 2013

Tegenwoordig is Dr Oetker nog steeds een familiebedrijf. Het wordt gerund door Richard, de jongere broer van August Oetker.  De producten van Dr. Oetker zijn verkrijgbaar in meer dan 30 landen en wereldwijd verschaft de firma werk aan meer dan 7.000 mensen.

 

Bronnen en foto’s: Dr Oetker, Der Spiegel

beste merken » Foodtitle_li=nieuws » Ook Dr. Oetker was een nazi