Smaken A-merken lekkerder dan huismerken?

producten Carrefour

Uit onderzoek van U Gent blijkt dat het verschil tussen een merk en een huismerk niet te proeven is. De huismerkproducten hebben de laatste jaren duidelijk aan kwaliteit gewonnen maar ook andere factoren spelen een grote rol of men een merk lekker of niet vindt.

 

Kwaliteit

Huismerken zijn producten die de naam van een supermarkt dragen en ook onder die naam in de rekken liggen. A-merken daarentegen zijn bekende merken die reclame maken voor hun producten.

“Toen huismerken opkwamen, was de kwaliteit van deze producten aanzienlijk lager dan die van de A-merken. En daardoor denken veel mensen nu dat die producten nog altijd minderwaardig zijn”, aldus onderzoeker Joachim Schouteten. “Toch hebben huismerkproducten een enorme evolutie doorgemaakt op vlak van kwaliteit, vaak zelfs tot op het niveau van A-merken.”

Smaaktesten met yoghurt

Met dit onderzoek wilden de onderzoekers nagaan of consumenten het verschil echt proeven. Daarnaast wilden ze ook weten of de merknaam hen er onbewust toe aanzet om het product als kwalitatiever te beoordelen.De onderzoekers lieten een 100-tal testpersonen 3 keer yoghurt proeven: één keer zonder het merk te zien, één keer met het merk zichtbaar en een laatste keer nadat ze eerst hun verwachting over de smaak hadden aangegeven.

Negatieve emoties bij een A-merk

De proefpersonen verwachtten dat ze de yoghurt van een A-merk lekkerder zou vinden dan die van een huismerk. Maar dat draaide anders uit: in de test bleken ze bij A-merken zelfs sterker negatieve emoties te ervaren als ze het merk wisten. Bovendien bleek dat ze de yoghurt van A-merken minder lekker vonden dan verwacht.

Hun verwachting over de smaak van huismerken daarentegen was lager. In de smaaktest gaven ze aan dat ze de yoghurt van huismerken even lekker vonden als die van de A-merken.

Schouteten: “Als je een product regelmatig consumeert, ontstaat er een band tussen jou en het product. Dat is wat A-merken aan de hand van reclame proberen te versterken. Voor huismerken daarentegen wordt er geen of heel weinig reclame gemaakt. In deze test zien we dat je smaak vaak beïnvloed wordt door de band die je met een bepaald merk hebt, eerder dan door je band met het voedingsproduct zelf.”

Lekkerder thuis

Bovendien bleken de proefpersonen smaken ook anders te beoordelen op verschillende locaties: als er thuis getest werd, was er een groter effect van merkinformatie dan wanneer er in het labo werd geproefd.

“Dat is logisch: door in de thuisomgeving te testen, zal men vaak ook beïnvloed worden door de meningen van bijvoorbeeld huisgenoten. Dat kan een effect hebben op de smaakbeleving”, concludeert onderzoeker Joachim Schouteten.

beste merken » winkels » Smaken A-merken lekkerder dan huismerken?